Hriešna smotana

Parobkovia vypili smotanu Ferencovým susedom Gášparovcom. Nestalo sa to prvýkrát. Smotana v kantičke, položená v záhone kvetov, bola príliš lákavým sústom a tak ju gazdiná našla stále častejšie prázdnu. Podozrievali kdekoho, ale najčastejšie padlo meno Jožka Gášpara, gazdovho menovca. Skôr, než mu to dokázali, pobral sa do Ameriky za robotou. A pretože smotana kapala ďalej, museli ľudia uznať, že ho obviňovali neprávom. Continue reading „Hriešna smotana“

Ešte posledný pohár

„Tak ešte jeden pohár, pani moja. Posledný pohár pred posledným bojom!“
„Nevrav tak, kapitán,“ zdvihla hradná pani Zuzana svoj sklenený pohár, dar od muža, teraz naplnený zlatým mokom z tokajských pivníc. „Toto je síce posledný pohár pred bojom, ale sľubujem ti, že s tebou vypijem prvý pohár po našom víťazstve!“ Continue reading „Ešte posledný pohár“

Dozrievanie

„Ešte nie, Berto, ešte nie,“ odtláčala Ela dobiedzavé ruky svojho milého, na ktorého myslela v čoraz horúcejších predstavách.

Bartolomej zložil ruky, ba sadol si na ne a zahľadel sa opačným smerom. Napoly chrbtom obrátený od Ely, akoby urazený. Konečne sa mu podarilo byť s ňou naozaj osamote, bez ostatných kamarátov a kamarátok, lenže čo z toho? Vo vrecku ho pálil papier – výzva, aby sa dostavil dňa toho a toho… Nikdy neskončí táto strašná hlúpa vojna? Nestačí, že odrezala Stratenú od sveta, teraz ešte odreže aj ich dvoch. A kto už k sebe bude patriť, keď ani oni nesmú? Continue reading „Dozrievanie“

Čo mi porozprával Dušan

„In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti,“ požehnal farár ľuďom, zhromaždeným v kostole na nedeľnej bohoslužbe a tí mu odpovedali podľa predpisu i zvyku: „Amen.“
„Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis,“ pokračoval farár v známych formulkách a očakával zborové: „Et cum spiritu tuo.“
„Už si to počul?“ drgol Michal Dušana. „Farár kázal, aby sme po omši prišli k nemu na faru!“ Continue reading „Čo mi porozprával Dušan“